JOURNAL OF GOVERNANCE AND POLITICS

JOURNAL OF SOCIETY AND THE STATE

SCHOOL OF GOVERNANCE AND POLITICS, MGIMO UNIVERSITY, RUSSIA

№1-2(10), 2022

Hybrid Warfare: Tools, Threats and Challenges

Arman Aleksanyan, Andrey Borodkin, Aleksey Slobodan
Sergey Alkhasov, Valeria Bakhtieva, Arthur Sarkisyants
Kirill Chernyavskiy, Georgy Novikov, Pavel Lapin
Olga Chudova, Nikita Iskorostinskiy, Artem Pankov
Iliya Donkin, Aleksandr Agafonov, Polina Shitikova
D.Efimchuk, A.Maksimov, M.Dushkin
Kirill Tiurin, Stanislav Egorov
Alexander Kurochkin, Anastasia Lodina, Georgiy Pankov
Elizaveta Grishankova, Margarita Ledyayeva, Ivan Panchenko
Andrew Maksimov, Varvara Belokurova
Yulia Tsvetkova, Nina Kiknadze, Inna Khlopunova
Ivan Vozmitel, Elena Skuratova